Με ενίσχυση των βασικών του μεγεθών έκλεισε το 2017 για τον Όμιλο Intertrade Hellas, ο οποίος περιλαμβάνει τη μητρική Intertrade ABEE και την 100% θυγατρική της, Softex IKE (η οποία ιδρύθηκε στις 21/9/2016 και συνεπώς η προηγούμενη χρήση αφορά την περίοδο από 21/9/2016 μέχρι 31/12/2016).

Η Intertrade Hellas, η μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας χάρτου στην Ελλάδα εισέρχεται στην αγορά HO.RE.CA. με την σειρά προϊόντων της SERVIN. Τα προϊόντα χάρτου Servin, τόσο για επαγγελματίες όσο και για καταναλωτές, τώρα σε όλη την αγορά!...