Οικονομικά Στοιχεία

Oι ισολογισμοί της εταιρείας μας.

Ισολογισμός INTERTRADE HELLAS 2012

Ισολογισμός INTERTRADE HELLAS 2013

Ισολογισμός INTERTRADE HELLAS 2014