Ποιότητα
poiotita

Παραγωγική Διαδικασία & Πιστοποιήσεις

 

Η επένδυση σε νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες και το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τα εχέγγυα για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το εξειδικευμένο προσωπικό της INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των 11 γραμμών παραγωγής και τη σωστή συντήρηση των μηχανών που διαθέτουν τα 3 εργοστάσια της εταιρείας.

 

Το 2006 η εταιρεία πιστοποιήθηκε με ISO 9001, εξελίσσοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων της. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένα μηχανήματα, διενεργεί καθημερινά ελέγχους στις  πρώτες ύλες που παραδίδονται  στις αποθήκες της εταιρείας, καθώς και στα τελικά προϊόντα των εργοστασίων της. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους για τον ποιοτικό έλεγχο, σε συνεργασία με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της INTERTRADE HELLAS A.B.E.E., πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και των πελατών της. Η εταιρεία διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της, ώστε να μπορεί να ανιχνεύει για κάθε προϊόν την προέλευση των πρώτων υλών του, τη γραμμή και το χρόνο παραγωγής του.

 

Με σεβασμό προς το περιβάλλον και στα πλαίσια της προστασίας των δασών, η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή οργανισμό FSC® (Forest Stewardship Council), που φροντίζει για την οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών. Με πιστοποίηση κατά το πρότυπο FSC®, η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα από χαρτί, προερχόμενο από δάση όπου εφαρμόζονται διεθνή πρωτόκολλα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Πιστοποιήσεις