Ποιότητα
poiotita

Η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. δραστηριοποιείται στην μεταποίηση χάρτου οικιακής χρήσης (Χαρτί Υγείας, Χαρτί Κουζίνας, Χαρτοπετσέτα) και έχει σαν βασικό κανόνα να παρέχει προϊόντα που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, τη σκοπούμενη χρήση και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται και όλο το προσωπικό της έχει υιοθετήσει την πολιτική της Διοίκησης για την ποιότητα και αντιμετωπίζει τις ανάγκες του πελάτη με ευαισθησία και σεβασμό.

 

Για την INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. η προσέγγιση της ποιότητας είναι μία συνεχής, μόνιμη και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στο χώρο των δραστηριοτήτων της. Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001:2015, στοχεύει στην συνεχή βελτίωση η οποία επιτυγχάνεται με τη θέσπιση στόχων που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και τη βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας. Οι στόχοι τίθενται από τη διοίκηση σε ετήσια βάση και παρακολουθούνται συστηματικά.

 

Στα πλαίσια αυτά οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του προϊόντος συγκλίνουν έτσι ώστε:

  • τα προϊόντα να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της
  • η ποιότητά των προϊόντων να είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της Εταιρείας ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
  • το περιβάλλον εργασίας να είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της εταιρείας και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προϊόντος να παρακολουθούνται και να ελέγχονται για την αποφυγή επιμολύνσεων
  • να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των επιδράσεων στο περιβάλλον
  • να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι για την ποιότητα.

 

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξή του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την  προστασία του περιβάλλοντος.

Πιστοποιήσεις

Παραγωγική Διαδικασία & Πιστοποιήσεις

 

Η επένδυση σε νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες και το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τα εχέγγυα για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το εξειδικευμένο προσωπικό της INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των 11 γραμμών παραγωγής και τη σωστή συντήρηση των μηχανών που διαθέτουν τα 3 εργοστάσια της εταιρείας.

 

Το 2006 η εταιρεία πιστοποιήθηκε με ISO 9001, εξελίσσοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων της. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένα μηχανήματα, διενεργεί καθημερινά ελέγχους στις  πρώτες ύλες που παραδίδονται  στις αποθήκες της εταιρείας, καθώς και στα τελικά προϊόντα των εργοστασίων της. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους για τον ποιοτικό έλεγχο, σε συνεργασία με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της INTERTRADE HELLAS A.B.E.E., πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και των πελατών της. Η εταιρεία διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της, ώστε να μπορεί να ανιχνεύει για κάθε προϊόν την προέλευση των πρώτων υλών του, τη γραμμή και το χρόνο παραγωγής του.

 

Με σεβασμό προς το περιβάλλον και στα πλαίσια της προστασίας των δασών, η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή οργανισμό FSC® (Forest Stewardship Council), που φροντίζει για την οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών. Με πιστοποίηση κατά το πρότυπο FSC®, η INTERTRADE HELLAS A.B.E.E. έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα από χαρτί, προερχόμενο από δάση όπου εφαρμόζονται διεθνή πρωτόκολλα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Πιστοποιήσεις